Forhøjet praktikpladspræmie

22-05-2012
Praktikpladspræmien forhøjes til 70.000 kroner. · Overgangsordning for indgåede aftaler, hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november

Den forhøjede praktikpladspræmie indføres allerede 15. november 2010, hvilket giver virksomheder mulighed for at modtage op til 70.000 kroner i præmie og bonus for at indgå uddannelsesaftaler inden for erhvervsuddannelserne, forudsat at uddannelsen påbegyndes senest 3 mdr. efter indgåelsen af uddannelsesaftalen.
Det betyder, at man allerede nu kan ansætte elever og opnå tilskuddet på 70.000 kr. i alt.
Ændringen af Lov om Arbejdsgiverens Lønrefusion blev vedtaget af Folketinget torsdag den 28. oktober 2010. 

Præmie og bonus op til 70.000 kr. 
Præmien udbetales i prøvetiden og udgør op til 18.000 kr. Virksomhederne kan søge om 6.000 kr. for hver 30 dage eleven har gennemført af prøvetiden. Eventuelle skoleperioder i prøvetiden indgår ikke i opgørelsen af de 30 dage. Efter gennemført prøvetid kan virksomheden dermed få udbetalt en samlet præmie på 18.000 kr.
Bonus udgør i alt op til 52.000 kr., der udbetales i fire lige store rater afhængig af uddannelsesaftalens varighed:
·         90 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få udbetalt en bonus på 13.000 kr. 
·         180 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere 13.000 kr. 
·         270 dage efter prøvetidens ophør kan virksomheden få yderligere en bonus på 13.000 kr. 
·         Den fjerde og sidste bonus på 13.000 kr. kan virksomheden søge efter 630 dage. 
Det er Arbejdsgivernes Elevrefusion der administrerer ordningerne. Ansøgningen om præmie og bonus sker via AERs hjemmeside. Ansøgning om udbetaling kan foregå løbende, men skal senest være indsendt et år efter, arbejdsgiveren har opnået ret hertil.
Der kan ikke ydes bonus for voksenelever, der er fyldt 25 år, og som udløser løntilskud til arbejdsgiveren i henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Påbegyndelsestidspunkt
Uddannelsesaftalen skal påbegyndes senest tre måneder efter, at aftalen er indgået for at medføre ret til bonus. Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med et større interval end tre måneder mellem underskrivelse og påbegyndelse af praktikforløbet, vil ikke få godkendt deres ansøgning. Virksomheden kan dog gennemføre ansættelsessamtale før tre måneders perioden, men ikke indgå uddannelsesaftale med eleven.
Overgangsordning
Der er etableret en overgangsordning til den nye bonusordning. I alle uddannelsesaftaler, hvor prøvetiden endnu ikke er udløbet pr. 15. november 2010, får virksomheden mulighed for at overgå til den nye ordning, hvis det ønskes. Der vil derfor i en periode være frit valg mellem den eksisterende præmie- og bonusordning på op til 50.000 kroner og den nye ordning på op til 70.000 kroner.

For uddannelsesaftaler, der indgås i perioden fra den 5. november 2009 til den 31. december 2010, hvor prøvetiden ikke er udløbet den 15. november 2010, kan arbejdsgiveren vælge mellem den nuværende bonus på 32.000 kroner og den nye bonus på 52.000 kroner. En arbejdsgiver kan ikke få udbetalt bonus efter begge ordninger for den samme aftale.
Gammel bonus på 32.000 kroner udbetales i to lige store rater, den første rate 30 dage efter prøvetidens udløb og den anden rate 90 dage efter, at første rate er udbetalt.
Ny bonus på 52.000 kroner udbetales i fire lige store rater på 13.000 kroner. De første tre rater udbetales med tre måneders intervaller efter prøvetidens udløb, det vil sige tre, seks og ni måneder efter prøvetidens udløb. Fjerde rate udbetales 21 måneder efter prøvetidens udløb.
Finansiering
For at finansiere videreførelsen og udvidelsen af ordningen indenfor rammerne af AER, hæves arbejdsgiverbidraget midlertidigt med 290 kr. årligt i 2011-2013. Det indebærer i givet fald, at AER-bidraget pr. 1. januar 2011 vil være 2.418 kr.

Floristen Danmark | Park Alle 380, 2625 Vallensbæk  | Tlf.: 8987 3777