110 år med blomster i Fredericia

Den 14. november2011 kunne blomsterforretningen Iris på Gothersgade i Fredericia fejre 110 års jubilæum. Med 4. generation bag disken er Iris blandt landets ældste familiedrevne forretninger med en aldrig svigtende interesse for faget gennem alle årene.

Af Jens Poulsen

 Den 14. november 1901 åbnede en helt ny og spændende forretning i Gothersgade nr. 5. Det var gartner Svend Møller, som tog springet og blev selvstændig blomsterhandler efter i en række år at have arbejdet som førstemand i et af byens store gartnerier. En annonce i Fredericia Dagblad med den lakoniske tekst ”Kom og se blomsterforretningen Iris, Gothersgade 5” fik byens borgere til at lægge vejen forbi den nye butik, og i løbet af kort tid var Svend Møller og hans kone Marie kendte ansigter i den driftige handelsby. 

Snart gik det så godt, at Svend Møller kunne opfylde drømmen om at etablere sit eget gartneri. Faktisk havde han allerede i 1901 lejet nogle arealer til gartneri, men det var for dyrt og for småt. I 1906 købte han så en grund på de dengang bare marker i Fælledvejkvarteret – på den nuværende Skansevej – og byggede her de første drivhuse. Herfra blev blomsterforretningen i Gothersgade dagligt forsynet med friske blomster og planter helt frem til 1947, hvor gartneriet flyttede til mere plads i Trelde, for i 1951 at blive solgt endelig fra.

 Med i Interflora fra starten

Samtidig med at Svend Møller byggede drivhuse, flyttede Iris i 1905 til større og bedre lokaler lidt længere nede i Gothersgade i nr. 15. Her blev man frem til 1926, hvor det så igen blev tid til at rykke længere ned i gaden – denne gang til nr. 35, hvor Iris siden har haft sin beliggenhed på byens travle handelsgade. 

Blomsterhandler Svend Møller var levende optaget af alt det nye spændende, som rørte sig i branchen. I 1925 var han sammen med sin ældste søn Svend Ole Møller på tur til København, hvor den nye forening ’Foreningen for Ekspreslevering af Blomster i Danmark’ også kaldet E.B. netop var blevet stiftet. I de følgende år spredte E.B. ud over landet, og den 1. februar 1928 blev Iris formelt medlem af foreningen til Svend Møllers store stolthed.

Sønnerne tager over

I 1929 døde Svend Møller og i de følgende år stod hans hustru Marie Møller for den fortsatte drift af både forretning og gartneri med god hjælp fra sønnerne Svend Ole og Kaj Møller.  Fru Møller fik hurtigt prædikat som en dygtig forretningskvinde, og hendes altid gode humør gjorde hende både værdsat og populær blandt borgerne i Fredericia. Ved sin død i 1938 overtog de to sønner familiens aktiviteter, og der blev lagt et stort arbejde i at fastholde forretningens førende position i byen.  Iris var således blandt de første, der tilsluttede sig Fredericia Blomsterhandlerforening, hvor Kaj Møller blev dens første formand. Siden var Kaj Møller også aktiv i bestræbelserne for at få skabt en landsdækkende blomsterhandlerforening baseret på lokalafdelinger og ikke enkelte medlemmer. Det skete i 1941, og samme år tilsluttede Fredericia Blomsterhandlerforening sig den nye landsforening, som en af de første i landet 

Svend Ole Møller var kendt som en dygtig gartner. Han var uddannet i Frankrig, og hjemme i Fredericia havde han etableret et af landets mest moderne gartnerier i årene efter krigen, mens Kaj Møller primært tog sig af blomsterforretningen. Desværre gik udviklingen ikke helt som planlagt. I 1947 skilles sønnernes veje. Svend Ole Møller overtager alene blomsterforretningen i Gothersgade, og gartneriet sælges fra i 1951.

I de følgende år drives Iris dygtigt videre af Svend Ole Møller og hans kone. Hun hed i øvrigt Marie som den ’gamle fru Møller’, så alt blev videreført i bedste ånd. Det var også i disse år, at Iris blev kendt viden om for sine imponerende vinduesudsmykninger. Andre blomsterhandlere kom langvejs fra for at se, hvordan kollegaen i Fredericia greb tingene an, og især omkring nationale festdage som f.eks. 6. Juli-festen var der gjort ekstra meget ud af udsmykningen. 

3. generation på banen

I 1948 kom Svend Ole og Marie Møllers datter Aase med i forretningen efter at have været volontør hos Levisons Blomster i Kolding. Interessen for blomsterfaget var næsten umulig at komme uden om, og unge Aase Møller stortrivedes da også i forældrenes butik. 

Ved 50 års jubilæet i 1951 havde en af byens borgere forfattet en længere hyldest på vers til den jubilerende forretning, hvorfra vi har hentet et par strofer:

Til Lykke du ædle, du pragtfulde Blomst, 

du ”Iris”, som i Staden bærer Navnet.

Dit Navn har du ikke båret omsonst,

men været til Nytte – pyntet og gavnet.


Hvor skal man bruge en Potteplante?

Hvor skal man bruge en Orkidé?

Den første til en rar gammel Tante,

den sidste til en Skønhed ved en lækker Soupé. 

 

Hvordan skal man takke en gæstfri Frue?

Hvordan skal man glæde en Bedstemor?

Den første med Blomster til sin smukke Stue,

den sidste med Gyldenlak til sit runde Bord. 

 

Se ”Iris” har bestået i 50 lange Aar.

Solgt Blomster til store og smaa.

Om Blomsternes Skønhed et Indtryk man faar,

Naar man til ”Iris” Forretning vil gaa.

 

Aase Møller arbejdede i forældrenes forretning frem til slutningen af 1960’erne, hvor hun overtog Iris efter moderens død i 1967. Også Aase Møller har gennem årene sat sin tydelige præg på forretningen, og hun er stadig med, når der er brug for hjælp – og det er der tit. 

Fra sygeplejerske til blomsterhandler

Lige før 100 års jubilæet i 2001 overtog Lene Møller Christiansen den gamle familieforretning. Hun havde ligesom sin egen mor fået kærligheden til blomster ind med modermælken. Imidlertid mente Lenes forældre, at hun skulle have en uddannelse uden for blomsterverdenen. Så blev Lene sygeplejerske, men blomsterfaget trak så meget i den unge pige, at hun i 1995 blev uddannet blomsterdekoratør. Siden har Lene Møller Christiansen præget den danske blomsterbranche som en fremragende konkurrencebinder, en respekteret international dommer og ikke mindst som formand for DBs Uddannelsesudvalg. 

På Landsgeneralforsamlingen i år blev Lene Møller Christensen hædret med Danske Blomsterhandleres Fagpris 2011 – en fornem udmærkelse, der naturligvis gør ekstra glæde i 110-årets festligholdelse. 

I det hele taget er kasseområdet i den hyggelige butik præget af diplomer og udmærkelser. Pokaler – store og små – vidner om indehaverens store interesse for konkurrencebinderi, som hun også ansporer sine ansatte til at deltage i. Derfor står også pokalen fra Nordisk Mesterskab 2011 i butikken, og den hæder sørgede blomsterdekoratør Kristine L. Gudiksen som deltager på det danske landshold for at hjemføre til butikken i Fredericia. 

Floristen Danmark | Park Alle 380, 2625 Vallensbæk  | Tlf.: 8987 3777